ทากิ http://tutorbypuri.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=38 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=38 Sun, 31 Jan 2021 2:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=37 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวหลักสูตร นิเทศศาสตร์ สาขาจัดการการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Commarts CU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=37 Sun, 31 Jan 2021 0:51:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=36 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (E.B.A. CU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=31-01-2021&group=1&gblog=36 Sun, 31 Jan 2021 0:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=35 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวหลักสูตรโครงการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ  สิรินธร   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=35 Sat, 30 Jan 2021 23:56:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=34 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=34 Sat, 30 Jan 2021 22:16:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=33 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สอง สถาบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TEP TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=33 Sat, 30 Jan 2021 21:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=32 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[Q&A ถามตอบข้อสงสัยในการสอบ tu-get(ทียูเก็ต) และ cu-tep(ซียูเท็บ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=32 Sat, 30 Jan 2021 19:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=31 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (B.E. TU) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=31 Sat, 30 Jan 2021 1:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=30 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  (BEC TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=30 Sat, 30 Jan 2021 1:37:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=29 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการหลักสูตรวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม(หลักสูตรนานาชาติ)(GSSE TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=29 Sat, 30 Jan 2021 1:29:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=28 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการ หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)(UDDI TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=28 Sat, 30 Jan 2021 1:03:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=27 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (AUTO TU) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=27 Sat, 30 Jan 2021 0:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=26 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการรับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี(นานาชาติ)จุฬา (B.B.A CU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=30-01-2021&group=1&gblog=26 Sat, 30 Jan 2021 0:18:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=25 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการจีนศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ (PBIC  Chinese Studies TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=25 Fri, 29 Jan 2021 23:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=24 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการสาขาวิชาการจัดการออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี((DBTM TU)) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=24 Fri, 29 Jan 2021 22:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=23 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการสาขาวิชานวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (BSI TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=23 Fri, 29 Jan 2021 22:08:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=22 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการหลักสูตรควบปริญญาตรี-โท สาขาการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (BMIR TU) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=22 Fri, 29 Jan 2021 2:31:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=21 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี isc tu]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=21 Fri, 29 Jan 2021 20:30:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=20 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการรับตรง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ idd tu]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=20 Fri, 29 Jan 2021 20:17:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=19 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการรับตรง วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิตอลแนวสร้างสรรค์(หลักสูตรนานาชาติ) cdt tu]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=19 Fri, 29 Jan 2021 19:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=18 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการ อักษรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BALAC CU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=18 Fri, 29 Jan 2021 18:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=17 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ (PBIC Indian Studies TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=17 Fri, 29 Jan 2021 18:07:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=16 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการ   สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (LLB TU]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=16 Fri, 29 Jan 2021 1:41:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=15 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวโครงการ   นโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=15 Fri, 29 Jan 2021 1:04:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=14 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวหลักสูตร วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาสื่อมวลชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (BJM TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=14 Fri, 29 Jan 2021 21:12:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=13 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะแนวหลักสูตร วิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (IAC TU) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=13 Fri, 29 Jan 2021 18:37:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=12 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำโครงการ รัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (RUSSIA STUDIES TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=12 Fri, 29 Jan 2021 16:31:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=11 http://tutorbypuri.bloggang.com/rss <![CDATA[แนะนำโครงการอังกฤษและอเมริกันศึกษา (BAS TU)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=tutorbypuri&month=29-01-2021&group=1&gblog=11 Fri, 29 Jan 2021 17:52:01 +0700